Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PĘZINIE w roku szkolnym 2015/2016

l.p

 

klasa

 

 

nazwisko i imię

 

funkcja

 

1

0a

Walczak Monika

 

 

2

0b

Jankowska Agata

 

 

3

1a

Kowalczyk Ewa

 

 

4

1b

Jowita Kula

 

 

5

2a

Ścisłowicz Renata

 

skarbnik

7

2b

Gross Elżbieta

 

 

 

8

2c

Rybak Katarzyna

 

9

3a

Żywotkiewicz Aldona

 

 

10

3b

Cendrowska Anita

 

z-ca przewodniczącego

10

4a

Fijałkowska Elżbieta

 

 

11

4b

Liegman Andzelika

 

 

12

5a

Flejterska Kornelia

 

sekretarz

13

5b

Kowalik Barbara

 

 

14

6a

Burczy Agnieszka

 

 

15

6b

Szymańska Marta

 

przewodnicząca

Terminarz spotkań dla rodziców

 

  • 10.IX.2015 – spotkanie informacyjno - organizacyjne
  • 16-20.XI.2015 – spotkania śródokresowe w poszczególnych klasach
  • 28.I.2016 – spotkanie ogólne z dyrektorem i podsumowanie I semestru w klasach
  • 25-29.IV.2016 – spotkania śródokresowe w poszczególnych klasach