Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PĘZINIE w roku szkolnym 2020/2021

l.p

 

klasa

 

 

nazwisko i imię

 

funkcja

 

1

0a

Grzeszczuk Stefania

 

 

2

0b

Kula Beata

 

sekretarz   

3

1

Lisecka Katarzyna

 

 

4

2

Naszkaluk Aleksandra

 

 

5

3a

Mul Paulina

 

 

6

3b

Andrzejewska Katarzyna

 

 

7

4

 

Lipińska  Barbara

z-ca przewodniczącej

 

8

5

 Samsonowicz Monika

 

9

6a

 

Smoliga Monika

 

10

6b

Kula Jowita

 

 skarbnik

11

7a

 Ścisłowicz Renata

 

przewodnicząca

12

7b

 

Guzowska Izabella

 

13

8a

 

Lech Małgorzata

 

14

8b

Maro Krzysztof

 

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie ustaliła wysokość składek w roku szkolnym 2020/21.

Wynoszą one:

- jedno  dziecko- 30 zł,
- dwoje dzieci- po 30 zł,
- troje i więcej dzieci- po 25 zł

Wpłaty do wychowawcy klasy.

 Ostateczny termin dokonywania wpłat do dnia 31.03.2021r.