Kalendarz szkoły na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz  szkoły na  rok szkolny  2018/2019

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Rekolekcje
 6. Egzamin ósmoklasisty
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
 8. Testy kompetencji klas III
 9. Promocja szkoły
 10. Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

3.09.2018

 

23-31.12.2018

28.01-10.02.2019

18-23.04.2019

do uzgodnienia

15-17.04.2019

21.06.2019

IV-V 2017

cały rok

wg harmonogramu miesięcznego

 

POSIEDZENIE RADY PEDADOGICZNEJ

 

 1. 1.      Szkoleniowe:
 2. 2.      Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowa

- półroczna

- śródokresowa

- roczna

 1. 3.     Spotkania zespołów samokształceniowych

 

 

Dyrektor

Dyrektor

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 

wg planu

 

15.11.2018

17.01.2019

4.04.2019

16.06.2019

wg planu

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 1. Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

 

 1. Informacje dla rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

 

 1. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 

 

Dyrektor, wych. klas,  n-le przedmiotów

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wych. klas

Przew. Rady Rodziców

I. Ananicz

 

 

13.09.2018

19-23.11.2018

24.01.2019

8-12.04.2019

13.05.2019

 

 

13.09.2018

 

wg planu RR

 

wrzesień 2018

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  I KONKURSÓW

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 

 1.  „Góra grosza”

 

 

 1. Konkursy plastyczne
 2. Konkurs  „Przyrodnik Roku”

 

 

Zespół Promocji,

M. Wiśniewska

S. Konarzewska,

 

 

M. Ościak

M. Wiśniewska

 

 

 

 

21 IX 2018

 

zgodnie z terminarzem

 

co 2 miesiące

cały rok

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. Ślubowanie klas I

 

 1. Konkurs matematyczny –etap szkolny
 2. Eliminacje szkolne  konkursu  j. polskiego i  konkursu  j. niemieckiego
 3. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

 

 

 

RSU, Mały Samorząd

D. Sobczuk, B. Żebrowska

I. Ananicz, D. Milczarska

R. Runc, J. Makowska,

M. Krysiak

 B. Juszczak., E. Korkosz

 

 

 

 

13 X 2018

 X 2018

 

 X 2018

 X 2018

 X 2018

 X 2018

 

 

 

 

LISTOPAD:

 1. Konkurs miedzowy „Wokół symboli narodowych”
 2. Konkurs muzyczny „Szkolna nuta”
 3. Konkurs matematyczny klas V
 4. Konkurs „Mistrz języka polskiego”
 5.  Moja mała Ojczyzna
 6. Andrzejki

 

 

 

D. Tracz, M. Wilczyńska

 

D. Nowak

I. Ananicz

J. Makowska, R. Runc

D. Tracz, M. Wilczyńska

wychowawcy klas

 

 

 

XI 2018

 

XI 2018

XI 2018

XI 2018

XI 2018

XI 2018

 

 

GRUDZIEŃ:

 1. Dzień patrona i Mikołajki
 2. Konkurs muzyczny piosenek świątecznych
 3. Jasełka

 

 1. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki świąteczne”
 2. Pomoc dla schroniska zwierząt
 3. Konkurs informatyczny (grafiki komputerowej)

 

 

wych. klas, Rada Rodz.

D. Nowak, B. Hybiak

 

Ks. J. Iwaniec, A. Zabłocka- Hubert

M. Krysiak,

 

D. Mordal

M. Ościak

 

 

6 XII 2018

XII 2018

 

22 XII 2018

 

XII 2018

 

XII 2018

XII 2018

 

 

STYCZEŃ:

 1. Zabawa choinkowa
 2. Konkurs recytatorski
 3. Tydzień angielski

 

 

 

RSU, Mały Samorząd

R. Runc, J. Makowska

A. Zabłocka- Hubert

 

 

 

I 2019

I 2019

I 2019

 

 

 

LUTY:

 1. Konkurs matematyczny klas IV- VII
 2. Dzień Malucha

 

 

 

I. Ananicz, D. Milczarska

Zespół promocji

 

 

II 2019

27 II 2019

 

 

MARZEC:

 1. Powitanie wiosny
 2. Konkurs recytatorski 
 3. Konkurs matematyczny „Kangur”
 4. Konkurs „Czytanie nie boli”
 5. Szkolny Dzień Matematyki

 

 

 

RSU, Mały Samorząd

D. Tracz, M. Wilczyńska

D. Milczarska, I. Ananicz

 R. Runc, B. Wrzezszcz

I. Ananicz, D. Milczarska

 

 

 

21 III 2019

III 2019

III 2019

III 2019

III 2019

 

 

KWIECIEŃ:

 1. Konkurs ortograficzny  dla klas IV-Vi
 2. Tydzień ekologiczny

 

 

 

R. Runc, J. Makowska

M. Wiśniewska,

 M. Wilczyńska, D. Tracz

 

 

IV 2019

IV 2019

 

 

 

 

 

 

MAJ:

 1. Turniej wiedzy o ruchu drogowym
 2. Konkurs mitologiczny „Bogowie  i ich czyny”
 3. Gminny konkurs ortograficzny klas III

 

 1. Gminny Turniej Sportowo- Wiedzowy – „6 po 6”

 

 1. Piknik profilaktyczny
 2. Festyn z okazji Dnia Dziecka

 

 

 

M. Ościak

J. Makowska, R. Runc

 

S. Konarzewska,

D. Mordal

B. Chaładus,  M. Ościak, M. Wiśniewska,

I. Ananicz,

M. Strefner, B. Mazurek Dyrekcja, Rada rodziców, nauczyciele

 

 

 

V-VI 2019

V 2019

 

V 2018

 

V 2019

 

 

V 2019

31 V 2019

 

 

CZERWIEC:

 

 1. Pożegnanie klas ósmych

 

 

 

 

D. Milczarska- Kogut, R. Runc, RSU

 

 

 

21 VI 2019