Kalendarz szkoły na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz  szkoły na  rok szkolny  2019/2020

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Rekolekcje wielkopostne
 6. Egzamin ósmoklasisty
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
 8. Testy kompetencji klas III
 9. Promocja szkoły

 

 


Dyrektor, RSU

  

 

Dyrektor

  

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

2 IX 2019
23-31 XII 2019
10-23 II 2020
9-14 IV 2020

 

do uzgodnienia
21-23 IV 2020
26 VI 2020
IV-V 2020
cały rok

 

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. Szkoleniowe:
 2. Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowa

- półroczna

- śródokresowa

- roczna

Spotkania zespołów samokształceniowych 

 

 

Dyrektor

Dyrektor

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 

wg planu

 14 XI 2019

30 I 2020

2 IV 2020

18 VI 2020


wg planu

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 1. Zebrania z rodzicami 2. Informacje dla rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania.
 3. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

 4. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 

 

Dyrektor, wych. klas,  n-le przedmiotów

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wych. klas

 

 


Przew. Rady Rodziców

 

 

I. Ananicz

 

 

 

12 IX 2019
18-22 XI 2019
6 II 2020
3-8 IV 2020
14 V 2020

 

 

12 IX 2019

 

 wg planu RR

 

IX 2019

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  I KONKURSÓW

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 2. „Góra grosza”


 3. Konkursy plastyczne

 4. Konkurs  „Przyrodnik Roku”

 

 

 

Zespół Promocji, M. Wiśniewska

S. Konarzewska,

 

M. Ościak

M. Wiśniewska

 

 

 

20 IX 2019

 zgodnie z terminarzem

 
co 2 miesiące

cały rok

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 2. Ślubowanie klas I

 3. Eliminacje szkolne konkursów kuratoryjnych

 4. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”
 5. Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

RSU, Mały Samorząd

S. Konarzewska. D. Mordal

nauczyciele przedmiotów

 
B. Juszczak., E. Korkosz
M. Wiczyńska,  I.Ananicz, D. Milczarska

 

 

 

14 X 2019

 X 2019

 X 2019

 X 2019

 
X 2019

 

 

LISTOPAD:

 1. Konkurs wiedzowy „Wokół symboli narodowych”

 2. Konkurs matematyczny klas V

 3. Konkurs „Mistrz języka polskiego”

 4. Moja mała Ojczyzna

 5. Życzliwość- Tolerancja
 6. Andrzejki

 

 

 

D. Tracz, M. Wilczyńska

 
I. Ananicz, D. Milczarska

J. Makowska, R. Runc

D. Tracz, M. Wilczyńska

M.Strefner-Sudnikiewicz

wychowawcy klas

 

 

 

XI 2019

 
XI 2019

XI 2019

XI 2019

XI 2019

XI 2019

 

 

GRUDZIEŃ:

 1. Dzień patrona i Mikołajki

 2. Konkurs muzyczny piosenek świątecznych
 3. Jasełka

 

 1. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki świąteczne”
 2. Pomoc dla schroniska zwierząt
 3. Konkurs informatyczny (grafiki komputerowej)

 

 

 

wych. klas, Rada Rodz.

D. Nowak, B. Hybiak
Ks. J. Iwaniec, D. Nowak

 


 K. Gładysz
D. Mordal
M. Ościak

 

 

 

6 XII 2018

XII 2018
20 XII 2018

 

XII 2018

 XII 2018
XII 2018

 

 

STYCZEŃ:

 1. Konkurs recytatorski
 2. Tydzień angielski
 3. Konkurs „Czytanie nie boli”

 

 

 

 R. Runc, J. MakowskaA. Zabłocka- Hubert
R. Runc, B. Wrzeszcz

 

 

I 2020
I 2020
I 2020

 

 

LUTY:

 1. Zabawa choinkowa
 2. Dzień Malucha
 3. Bezpieczny Internet

 

 

 RSU, Mały Samorząd
Zespół promocji
M. Strefner-Sudnikiewicz

 

 

II 2020
25 II 2019
II.2020

 

 

MARZEC:

 1. Powitanie wiosny
 2. Konkurs recytatorski
 3. Konkurs matematyczny „Kangur”
 4. Szkolny Dzień Matematyki
 5. Konkurs matematyczny klas IV, VI, VII
 6. „Z historią na ty” – konkurs Galileo
 7. Gminny Turniej Sportowo- Wiedzowy –
  „6 po 6”

 

 

 

RSU, Mały Samorząd
D. Tracz, M. Wilczyńska
D. Milczarska, I. Ananicz
D. Milczarska, I. Ananicz
D. Milczarska, I. Ananicz
D. Tracz
B. Chaładus,  M. Ościak, M. Wiśniewska, I. Ananicz,

 

 

20 III 2020
III 2020
III 2020
III 2020
III 2020
III 2020
III 2020

 

 

KWIECIEŃ:

 1. Konkurs ortograficzny  dla klas IV-Vi
 2. Tydzień ekologiczny

 

 

 

 

R. Runc, J. Makowska
M. Wiśniewska,
M. Wilczyńska, D. Tracz

 

 

 

IV 2020
IV 2020

 

 

 

MAJ:

 1. Turniej wiedzy o ruchu drogowym
 2. Konkurs mitologiczny „Bogowie  i ich czyny”
 3. Gminny konkurs ortograficzny klas III

 4. Konkurs kaligraficzny dla kl. I-III

 5. Piknik profilaktyczny

 

 

 

M. Ościak
J. Makowska, R. Runc
S. Konarzewska, D. Mordal,

D. Sobczuk

M. Strefner-Sudnikiewicz , B. Mazurek 

 

 

 

V-VI 2020
V 2020
V 2020

V 2020

V 2020

 

 

 

CZERWIEC:

 1. Festyn z okazji Dnia Dziecka
 2. Pożegnanie klas ósmych

 

 

 

 Dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele
I. Ananicz , B. Chaładus, RSU

 

 

 

 1 VI 2020

 26 VI 2020