Plan lekcji klas 1 - 4

    1 2 3a 3b 4a 4b
Poniedziałek           s    s    s    s    s    s
7:45 - 8:30 1      X  16 X  12 PED   4  INF1  17  J.A  8
8:40 - 9:25 2      16 X 12  PED  J.N   3 11 
9:35 - 10:20 3      16 X 12     11 MAT 
10:30 - 11:15 4   X WF   16 X 12  J.N  MUZ  10 
11:25 - 12:10 5 16   REL  12 X WF   JP 
12:20 - 13:05 6 16   G.KOR   WYR   12  INF2  17  JP 
13:15 - 14:00 7 16   K SKS   K sKS    12      MUZ  10 
14:10 - 14:55 8 REL  16           REL         
                           
Wtorek                          
7:45 - 8:30 1  X  16          X  12  WDŻ  4  PL  17
8:40 - 9:25 2   16         12   WF   JP 
9:35 - 10:20 3  16          12  JN   5 REL 
10:30 - 11:15 4 XINF  17   X  12  X  5 REL  11  JA  10 
11:25 - 12:10 5 J. A   16  X INF  17 12  X WF   JA  10  JN 
12:20 - 13:05 6  G.KOR    X  16 X INF  17  JA 12  JP  WF   
13:15 - 14:00 7      16 J.A    G.KOR   MAT  WDŻ 
14:10 - 14:55 8     J.A   16 X WF    K PL       K MAT 
                           
Środa                          
7:45 - 8:30 1      X  16  X  12          MAT  5
8:40 - 9:25 2      16 12       MAT JN  10 
9:35 - 10:20 3     J.A   16 12       JP  3 WF   
10:30 - 11:15 4  X   16 X WF    REL  12   JA  4 GW  17 
11:25 - 12:10 5  16   12 JA  X WF    JA  10  TECH  17 
12:20 - 13:05 6 J.A.   16 WYR    G.KOR    12  TECH  17     
13:15 - 14:00 7  X   16  K PL    KPL    12  WF       
14:10 - 14:55 8  WYR. 16          12  G.KOR       
                           
Czwartek                          
7:45 - 8:30 1      X  16  X  12      REL  4  INF1  17
8:40 - 9:25 2     16  12      JP  REL 
9:35 - 10:20 3     16  12      JP  11 
10:30 - 11:15 4  X  16   X WF   X WF     X  12 PL  17  JP 
11:25 - 12:10 5   16 REL   11 JN  10  X WF    WF    MAT 
12:20 - 13:05 6  16   K REL.        12 JA  WF   
13:15 - 14:00 7 REL.   16          12 MAT  INF2  17 
14:10 - 14:55 8  J.N  16          WYR    WYR.JP    WYR.JP   
                           
Piątek                          
7:45 - 8:30 1  X WF            X INF  17  MAT  5  JA  4
8:40 - 9:25 2   16          12 JP   3 WF   
9:35 - 10:20 3  16       K    12 REL   4 JP   3
10:30 - 11:15 4  16   JN 10   11  12 WF    MAT   5
11:25 - 12:10 5    X  16 12      K.MAT  5 K.MAT   5
12:20 - 13:05 6     16  12             
13:15 - 14:00 7     XWF    REL             
14:10 - 14:55 8                        
                           

 

J.A. J. ANGIELSKI, JN. J. NIEMIECKI

REL RELIGIA

K.REL. KOŁO RELIGIJNE