Plan lekcji klas 1 - 3

    1 2a 2b 3a 3b 3c
Poniedziałek           s    s    s    s    s    s
8:00 - 8:45 1 X 16 X 6     REL 4 z. wyr
10    
8:50 - 9:35 2 X 16 X
6
    X 12 X 10 REL 4
9:45 - 10:30 3 X 16 X 6     X
12 REL 4 X 10
10:40 - 11:25 4 X
 16 REL 12 X 10 X INF 17 X 4 X 6
11:35 - 12:20 5 REL 10 J.N. 12 X WF    J.A 17
X 16 X 6
12:30 - 13:15 6         X 10         J.N. 6
13:20 - 14:05 7          X 10
         z.wyr 6
14:10 - 14:55 8                        
                           
Wtorek                          
8:00 - 8:45 1         X 10  X 12
J.A. 16  K.pol 6
8:50 - 9:35 2         J.A 10 X 12 X 16 X WF  
9:45 - 10:30 3         X 10 X 12
X 16 X 6
10:40 - 11:25 4 J.N  16 X INF
17 X 10
X 12 X WF   X 6
11:35 - 12:20 5  X  16 X WF    K pl
 12 REL 4 X 10 X 6
12:30 - 13:15 6  X  16 X 6     g.kor   g.kor   REL 4
13:20 - 14:05 7  X  16 X 6             g.kor  
14:10 - 14:55 8  K teatr
  X 6                
                           
Środa                          
8:00 - 8:45 1 X 16 X 12  wyr 10
    X 3 X WF  
8:50 - 9:35 2 X 16 X 12 X 10     X 3 X 6
9:45 - 10:30 3 X 16 J.A 12 X 10 K.rel
  X 3 X 6
10:40 - 11:25 4 J.A. 12 X 6 X 10 J.N. 5 X 16 X
6
11:35 - 12:20 5 g.kor/zkk   wyr/kor 8
X 10  X  12 J.A 16 X 6
12:30 - 13:15 6          REL 4
 X 12
     J.A. 6
13:20 - 14:05 7              X 12
       
14:10 - 14:55 8              X WF
         
                 K 12
       
Czwartek                          
8:00 - 8:45 1          X 10
J.A. 12 J.N. 16    
8:50 - 9:35 2         X 10 X WF
  REL 4    
9:45 - 10:30 3         X 10 X 12 X 16    
10:40 - 11:25 4 X WF   X 6 REL 10
X 12 X 16 X INF 17
11:35 - 12:20 5 X
16
X 6 J.A 10 X 12  X INF
 17  X  8
12:30 - 13:15 6 X 16 X 10              X  6
13:20 - 14:05 7 J.A. 16 REL
10
             X  6
14:10 - 14:55 8  REL 16
J.A 6                
    K.REL
 16                    
Piątek                          
8:00 - 8:45 1 X 16 X 6 X INF 17 X
12 X WF
     
8:50 - 9:35 2 X 16 X 6 X
10
X 12 X 4    
9:45 - 10:30 3 X INF 17 X 6 X 10 X 12 X 16    
10:40 - 11:25 4 X WF   X 12 X 10 12 X 16 X 3
11:35 - 12:20 5 X 16 X WF   X J.N. 10 z.wyr 12 X 9 X 6
12:30 - 13:15 6                  K  16 X 3
13:20 - 14:05 7                     J.A. 8
14:10 - 14:55 8                        
                           

 

J.A. J. ANGIELSKI, JN. J. NIEMIECKI

REL RELIGIA

k.rel. KOŁO RELIGIJNE