Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne w SP Pęzino

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Pęzinie, w roku szkolnym 2017-2018 są:

  • 2 listopada 2017 r.(czwartek po Wszystkich Świętych),
  • 3 listopada 2017 r.(piątek po Wszystkich Świętych),
  • 28 marca 2018 r.(środa przed wiosenną przerwą świąteczną),
  • 4 kwietnia 2018 r.(środa po wiosennej przerwie świątecznej),
  • 30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek przed 1 Maja),
  • 2 maja 2018 r.(środa przed Świętem 3 Maja),
  • 4 maja 2018 r.(piątek po Święcie 3 Maja),
  • 1 czerwca 2018 r.(piątek po Święcie Bożego Ciała).

 

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.