Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne w SP Pęzino

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Pęzinie, w roku szkolnym 2016-2017 są:

  • 31 października 2016 roku (poniedziałek przed Wszystkich Świętych),
  • 2 listopada 2016 roku (środa po Wszystkich Świętych),
  • 10 listopada 2016 roku (czwartek przed Świętem Niepodległości),
  • 2 maja 2017 roku (wtorek przed Świętem 3 Maja),
  • 4 maja 2017 roku (czwartek po Święcie 3 Maja),
  • 16 czerwca 2017 roku (piątek po Święcie Bożego Ciała).

 

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.