Podsumowanie projektu „Oszczędzanie pieniędzy -ważna sprawa”

W dniu 31 października 2018 r. uczniowie klas VI – VIII spotkali się na apelu podsumowującym wszystkie działania związane z w/w/ projektem. Pedagog szkolny p. B. Mazurek przypomniała wszystkim wspólne zajęcia o tematyce ekonomii, zajęcia z pracownikiem NBP, oraz wspólny wyjazd do Warszawy do Centrum Pieniądza.

  Uczniowie, którzy wykonali plakaty związane z CP otrzymali słodki poczęstunek. Autorzy najciekawszych zdjęć z Centrum Pieniądza otrzymali nagrody  książkowe i słodycze. Po gromkich brawach dla zwycięzców uczestnicy projektu  mogli jeszcze raz posmakować słodkich pieniędzy  i z bagażem dużej wiedzy, jaką zdobyli dzięki projektowi wrócili do zwykłej codzienności.

Dodatkowe informacje