ANDRZEJKI – DZIEŃ WRÓŻB.

29 listopada w naszej szkole odbyły się szkolne Andrzejki. Impreza przygotowana przez  klasy 5a i 5b  zorganizowana pod hasłem:

 WRÓŻBY, WRÓŻBY, CZAS JUŻ NA NIE, CO MA STAĆ SIĘ, NIECH SIĘ STANIE…                   

W tym dniu podczas przerw wszyscy chętni uczniowie mogli sobie powróżyć. Przepowiednie dotyczyły imienia wybranki lub wybranka, przyszłego zawodu, bliższej i dalszej przyszłości. Uczniowie mogli sprawdzić, co mówi ich data urodzenia, ulubiony kolor lub kwiat oraz wylosowana karta.

 

Wróżby poprzedziła zaprezentowana informacja na temat historii pochodzenia Andrzejek i tradycji z nimi związanych. Uroczystość wyzwoliła wśród uczniów wiele emocji i radości.

O oprawę fotograficzną zadbała p. M. Ościak.

                                     Wychowawcy klas p. A. Zabłocka-Hubert i p. B. Mazurek   

Dodatkowe informacje