Obchody Święta Niepodległości 2019

 11 listopada to dla Polaków jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych. W tym dniu, w 1918r. odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach niewoli, podczas której Rosja, Prusy i Austria podzieliły między siebie nasze ziemie. Gdyby nie marszałek Józef Piłsudski i dzielni żołnierze, dziś nie mówilibyśmy w języku polskim. Nie mielibyśmy naszych symboli narodowych: biało-czerwonej flagi, godła z białym orłem w koronie. Polska na zawsze zniknęłaby z mapy świata.

Pamiętajmy w tym dniu o naszych przodkach -bohaterach narodowych, którym zawdzięczamy fakt, że możemy być dumni z naszej Ojczyzny– Rzeczpospolitej Polskiej.

 My też pamiętamy o tym wydarzeniu i dlatego corocznie uczestniczymy w uroczystym  apelu szkolnym. W tym roku przygotowały go klasy 7 "a"i 7 "b" pod opieką wychowawczyń p.M Wiśniewskiej i p. J.Makowskiej. Oprócz wydarzeń historycznych mogliśmy wspólnie odśpiewać nasz hymn oraz pieśni żołnierskie. Z dużym zainteresowaniem przysłuchiwaliśmy się pieśniom wykonanym przez uczennicę kl. 7 "b"- Maję Tomczak. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dużymi brawami! 

Dodatkowe informacje