Spotkanie z Saperami 2019

W dniu 09 maja 2019 r.  gościliśmy w naszej szkole Patrol Rozminowania 2 Batalionu Saperów w Stargardzie.  Podczas spotkania z uczniami saperzy opowiadali o niebezpieczeństwie, jakie stwarzają pozostałości z czasów II wojny światowej. Prowadzący przedstawili prezentację multimedialną o pracy patrolu rozminowania, wyjaśnili zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału.

Uczniowie mieliśmy możliwość obejrzenia wyposażenia sapera  i opancerzony  pojazd patrolu saperskiego. Każdy mógł dotknąć niewypału. Wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć i przymierzyć kombinezon antywybuchowy sapera, kamizelkę, hełm. Dużym  zainteresowaniem uczniów cieszyła się  ścieżka edukacyjna do wykrywania metalu oraz samochód do przewozu niewybuchów.

                                                                                   Organizatorzy: B. Juszczak, B. Mazurek

Dodatkowe informacje