Ślubujemy …

23.10.2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania pierwszoklasistów na uczniów w obecności dyrektora szkoły, wójta Gminy Stargard, leśniczego Leśnictwa Pęzino, przewodniczącej Rady Rodziców, rodziców pierwszoklasistów, nauczycieli, pracowników obsługi, przedszkolaków i uczniów.

Trzydzieścioro dzieci z klasy Ia i Ib  wystąpiło w części artystycznej pt. „Egzamin na ucznia”.  Dzieci wykazały się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi, językowymi i ruchowymi. Pan dyrektor wystawił dzieciom ocenę celującą umożliwiającą złożenie ślubowania na sztandar szkoły Uśmiech 


Dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię klasy, bardzo dobrze uczyć się, służyć  pomocą innym,  dbać o przyrodę, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan dyrektor dokonał, za pomocą ogromnego ołówka, pasowania dzieci na uczniów.

Po części oficjalnej nastąpił czas życzeń i pamiątkowych prezentów. Panie wychowawczynie wręczyły uczniom dyplomy. Pan leśniczy obdarował dzieci sadzonką dębu, która została zasadzona przy szkolnym boisku. Od pana wójta dzieci otrzymały różne rzeczy przydatne w szkole, a od pani przewodniczącej słodki drobiazg. Wszyscy życzyli dzieciom sukcesów w nauce i zachowaniu.

To był uroczysty dzień pełen wrażeń.

 Dorota Sobczuk

Dodatkowe informacje