STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO

Dnia 2.03.2017 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat

„BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA – ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”.

Uczniowie przypomnieli sobie  zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac rolniczych, poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, poznali zasady bezpieczeństwa dotyczące środków chemicznych.

Zajęcia poprowadził przedstawiciel Terenowego Oddziału KRUS pan S. Skwiot. Jako podsumowanie dzieci obejrzały 2 filmy promujące pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich.

Konkurs plastyczny:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, ilustrującej hasło konkursowe, w technice płaskiej, w formacie A3((duży blok) -do 20 marca 2017r.(dostarczyć do wychowawców lub p. B. Juszczak i p. M. Ościak)
Temat pracy ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Dodatkowe informacje